Jubileusz 45 lecia

Moi Drodzy, ten rok jest dla nas rokiem szczególnym. Obchodzimy dwa jubileusze: 45-lecie powstania Zespo³u Pie¶ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej oraz 5-lecie od naszej reaktywacji. Nie pozostaje nam nic innego jak sprê¿yæ siê i wydaæ uroczysty koncert! Ustalili¶my, ¿e odbêdzie siê 23 pa¼dziernika o godz. 18.00 w Kutnowskim Domu Kultury. Zamierzamy równie¿ zorganizowaæ spotkanie dla wszystkich obecnych i by³ych cz³onków zespo³u. Prosimy o zg³aszanie siê drog± mailow± lub telefonicznie w celu rezerwacji miejsc na obie imprezy. Zarz±d ZPiTZK

OPP

OPP
OPP

Partnerzy

Vester

Urz±d Miasta Kutno

Polfarmex S.A.

Kutnowski Dom Kultury

ekutno - portal miasta Kutno

Starostwo Powiatowe w Kutnie

Powiatowe ¯ycie Kutna

Kurier Powiatu

Kancelaria Adwokacka Dariusz Bednarek

O¶rodek Kultury Gminy Kutno

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego

Miklas - tartak

Opus

PLANTICO

Kwiaciarnia Ja¶min

EMKON

Certyfikat C.I.O.F.F.

Kontakt

Z administracj Zespó³ Pie¶ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej mona skontaktowa si poprzez:
 • Zesp Pieni i Taca Ziemi Kutnowskiej
  99-300 Kutno, Narutowicza 20
  tel. 503 005 983 _____ 607 045 067
  KRS 0000339195 Sd Rejonowy dla odzi-Srdmiecie w odzi Sd Gospodarczy XX Wydzi Krajowego Rejestru Sdowego. Data rejestracji 13.10.2009 r.
  NIP: 775-26-03-041

  Konto bankowe: BG 86 2030 0045 1110 0000 0164 8430
  Regon: 100642557
 • Bezporednie wysanie e-maila na adres .
 • Kontakt z administratorem strony.
 • Wysanie znajdujcego si poniej formularza. Jego tre zostanie dostarczona za porednictwem e-maila.


Imi i nazwisko
Adres e-mail:
Temat:
Tre wiadomoci:
Kod potwierdzajcy:
Wpisz kod potwierdzajcy
Wygenerowano w sekund: 0.00
747,714 Unikalnych wizyt